Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu skierowana jest do osób z niego korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby której dane dotyczą (Użytkownika).

Adresy IP Użytkownika

Cookies (tzw. ciasteczka)

Informacja o przeglądarce użytkownika

Adres e-mail

 

Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer lub podane przez użytkowników.

 

Dane Użytkowników wykorzystane są do celów administrowania serwisem, statystyki odwiedzin serwisu, prezentowania usług placówki, kontaktu z pacjentem. Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 

Właściciel serwisu przewiduje kontakt z Użytkownikami w celu informowania o zmianach w serwisie oraz jego usługach. W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie polityki prywatności prosimy o kierowanie pytań na adres: info@parens.pl

 

  1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników serwisu jest Jarosław Janeczko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Parens Centrum Leczenia Niepłodności, 29 Listopada 155C, 31-406 Kraków,
  2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celach opisanych w punkcie 3. Polityki prywatności.
  3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
  4. Podanie danych przez Użytkownika jest nieobligatoryjne.

 

 

Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest Polityce Bezpieczeństwa (ochrony danych osobowych) właściciela serwisu. W szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia:

  1. Dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania.

 

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści polityki prywatności.